HEALING HODNOTY

Co nás naplňuje, co nabízíme a na čem stavíme

VEGE/VEGAN/RAW
BEZ ALKOHOLU
BEZ ODPADU
POHYB
VĚDOMÍ
ZDRAVÍ
SPIRITUALITA
RODINA
KOMUNITA

HEALING FESTIVAL: JUST BE 2020